Ύστερα από δύο χρόνια από την υιοθέτηση του, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων εφαρμόζεται ολοκληρωτικά στα κράτη μέλη. Ωστόσο από την πρακτική φαίνεται ότι ο Κανονισμός αντιμετωπίζεται ως μια σειρά από νομικές υποχρεώσεις και όχι ως αλλαγή στη νοοτροπία της λειτουργίας των εταιρειών, κάτι το οποίο είναι σαφώς δυσκολότερο, σε έναν κόσμο όπως τον σημερινό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την εκτενή διασπορά, συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών. Σε όλα τα επίπεδα διοίκησης πλέον λαμβάνεται υπόψη η ιδιωτικότητα και οι συνέπειες της μη υπακοής στις προσωπικές ελευθερίες των υποκειμένων. Ο ΓΚΠΔ από τις αρχές του Δεκεμβρίου εφαρμόζεται και σε επίπεδο των ιδρυμάτων της ΕΕ τα οποία δείχνουν το παράδειγμα της εφαρμογής του κανονισμού.

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της, η ΕΕ στα πλαίσια της Ασπίδας Προστασίας προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών εκτός της ΕΕ, και συγχρόνως οι Ανώτατες Αρχές της ΕΕ στα πλαίσια του EDPB ανταλλάζουν απόψεις και συνδράμουν στην ενίσχυση της εφαρμογής του νόμου σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων.

Διαβάστε την έκθεση: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/annual-reports/2018-annual-report-new-era-data-protection_en