Υπό την αιγίδα του ΓΚΠΔ, το δικαστήριο δήλωσε ότι οι χρήστες οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στην πλατφόρμα με ψευδώνυμα, ενώ η Facebook θα προχωρήσει σε έφεση και θα αλλάξει τους κανόνες λειτουργίας αυτού του καθεστώτος. Το δικαστήριο δήλωσε ότι η πολιτική του ονόματος που έχει η Facebook έχει ως σκοπό να συλλέξει τη συγκατάθεση των χρηστών με την πληκτρολόγηση του ονόματός τους, κάτι οποίο δεν συνίσταται τον ενδεδειγμένο τρόπο που συλλέγεται η συγκατάθεση. Η Facebook δεν έχει προσφέρει ξεκάθαρα το δικαίωμα της επιλογής για τους χρήστες και χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες τους για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules