• Ο ΓΚΠΔ αλλάζει εντελώς τον τρόπο που οι οργανισμοί διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων

Στην πραγματικότητα η ΕΕ διαθέτει ήδη από το 1995 κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, επομένως ο ΓΚΠΔ είναι απλώς μια φυσική συνέχεια των ήδη υπαρχόντων κανόνων.

  • Ο ΓΚΠΔ θα παρεμποδίσει την καινοτομία στην ΕΕ όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Κανονισμός προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στους αλγορίθμους της ΤΝ. Όταν αυτά τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται, τότε η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ δεν είναι αναγκαία. Ο Κανονισμός είναι τεχνολογικά ουδέτερος και απλά προσφέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

  • Απαγορεύεται από τους σπιτονοικοκύρηδες να βάζουν το όνομα των ενοίκων στο κουδούνι

Υπάρχει νόμιμο ενδιαφέρον να γνωρίζουν το ποιος μένει σε ποιο διαμέρισμα έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με το υποκείμενο όταν χρειαστεί, και συνεπώς ο κανονισμός δεν μπορεί να ζητήσει να υπάρξει διαγραφή των ονομάτων από τα κουδούνια.

  • Ο ΓΚΠΔ είναι αποπνικτικός για τις μικρές επιχειρήσεις

Στην πραγματικότητα οι μικρές επιχειρήσεις επεξεργάζονται λιγότερα προσωπικά δεδομένα απ’ ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες ή πλατφόρμες που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα όπως οι πολιτικές απόψεις των υποκειμένων. Επομένως ο ΓΚΠΔ έχει μια προσαρμοστικότητα ως προς την εφαρμογή του.

  • Ο ΓΚΠΔ κάνει την δημοσιογραφία δυσκολότερη

Στην πραγματικότητα ο ΓΚΠΔ υποστηρίζει το δικαίωμα του Τύπου και προστατεύει τις πηγές των δημοσιογράφων

  • Το Facebook εδράζεται στην Αμερική

Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται παγκόσμια, όπου μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βάση της εταιρείας.

  • Ο ΓΚΠΔ δεν δίνει ουσιαστικό έλεγχο, αφού οι εταιρείες μπορούν να ζητούν συγκατάθεση αλλά παρ’ όλα αυτά μπορούν να κάνουν ό,τι θελήσουν με τα δεδομένα μας

Η κάθε εταιρεία που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα οφείλει να ζητάει συμμόρφωση παραπάνω από μια φορά ανάλογα με το πόσες επεξεργασίες υφίστανται αυτά. Ανά πάσαν στιγμή όμως μπορούν τα υποκείμενα να αποσύρουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία.

  • Ο ΓΚΠΔ παρεμποδίζει την πολιτική καμπάνια

Δεν υπάρχει σύνδεση αυτού του επιχειρήματος και του ΓΚΠΔ, καθώς τα πολιτικά κόμματα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μονάχα όταν υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος.

  • Χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο για να εφαρμόσουμε τον κανονισμό.

Ο ΓΚΠΔ τέθηκε σε ισχύ από τις 24 Μαΐου το 2016, και δόθηκαν 2 χρόνια περιθώριο συμμόρφωσης.

  • Τα πρόστιμα μπορούν να γονατίσουν μια επιχείρηση

Η παραβίαση δεν συνεπάγεται πάντοτε πρόστιμα, αλλά μπορούν να υπάρξουν επισημάνσεις για συμμόρφωση ή προειδοποιήσεις. Τα πρόστιμα ωστόσο εμπίπτουν στην αρχή της αναλογικότητας και προσαρμόζονται σε κάθε εταιρεία.

  • Ο ΓΚΠΔ καταστρέφει τα Χριστούγεννα

Ο Κανονισμός δεν αποτρέπει τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη, αλλά αφήνει στην ευχέρεια των γονιών να δημοσιοποιήσουν τη λίστα των παιδιών τους.

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/100124_gdpr_factsheet_mythbusting.pdf