Καθυστερηµένη υποβολή γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Απόφασεις αρ. 68 και 69/ 2018 ΑΠΔΠΧ)

Η Αρχή  απηύθηνε µε βάση το αρ. 58 παρ. 2 β΄ του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 επίπληξη στην Τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. και  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για την παραβίαση της καθυστερημένης υποβολής γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε τις αποφάσεις εδώ:

68_2018    και  69_2018  

 

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια