Κίνηση της ΑΠΠΔ της Βρετανίας εναντίον Εταιρείας που δεν έχει εμφανή παρουσία στην Ε.Ε.

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον  της Καναδικής Εταιρείας AggregateI Q (AIQ). Η ανακοίνωση αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετές παραβιάσεις του ΓΚΠΔ και δίνει στην εταιρεία 30 ημέρες προθεσμία, για να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό ειδάλλως θα αντιμετωπίσει πρόστιμο €20.000.000  ή 4% του Παγκοσμίου κύκλου εργασιών.

Οι παραβιάσεις της εταιρείας σχετίζονται με την χρήση προσωπικών δεδομένων Βρετανών πολιτών σε σχέση με επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προσωπικών δεδομένων σε πολιτικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, η AIQ χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για να στοχεύσει άτομα με πολιτική διαφήμιση, στα social media.

 

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Αρχική πηγή: https://gdpr.report/news/2018/12/17/first-uk-gdpr-enforcement-action-is-against-canadian-firm-with-apparently-no-eu-presence/