Ο GDPR είναι μια βιομηχανία και συγχρόνως ένα ουδέτερο κανάλι με ευρύ φάσμα κανόνων, δικαιωμάτων όσον αφορά τη χρήση και την αποθήκευση των δεδομένων, που ωστόσο παραμένουν αμετάβλητα παντού. Η εφαρμογή του δεν είναι εύκολη καθώς ο DPO έχει περιορισμένη υποστήριξη από το περιβάλλον του. Το κλειδί για την εφαρμογή του κανονισμού είναι το να έχει ο DPO όραμα, να ηγείται ομάδων και να κάνει πράξη το νομοθετικό πλαίσιο. Ο GDPR είναι εδώ για να αλλάξει την κουλτούρα ολόκληρων εταιριών, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μακροβιότητα των ζωτικών διαδικασιών στο μέλλον.

Στη βάση, πρέπει η διαδικασία να είναι αβίαστη και για κάθε βήμα να ζητείται νομική συμβουλή. Μέσω του GDPR αποδίδεται αξία στον οργανισμό μέσα από την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια που παρέχει στις διαδικασίες του. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, 4 είναι τα πεδία που είναι τα πιο δύσκολα όσον αφορά ο GDPR: το δικαίωμα στη διαγραφή, η συγκατάθεση, τα τρίτα μέρη και η ασφάλεια των δεδομένων. 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.privacyculture.com/2018/10/03/a-personal-gdpr-perspective/