Το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν σε μια πολιτική για την Κυβερνοασφάλεια, που ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες εντολές της Υπηρεσίας για την Κυβερνοασφάλεια, για να υπάρξει ένα συντονισμός των κρατών-μελών για να αντιμετωπίσουν τις απειλές. Στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο αυτό ορίζει ένα πεδίο για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, κάνοντας ασφαλέστερη τη χρήση συσκευών IoT.

Το νομοσχέδιο ορίζει την ENISA ως ανεξάρτητο θεματοφύλακα των αρχών της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και ενισχύει την δράση της για να μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις με καλύτερο συντονισμό και συνεργασία.

Συγχρόνως δίνεται έμφαση στην ασφάλεια από την κατασκευή των προϊόντων και έτσι οι επιχειρήσεις δεν θα χρειαστούν να σηκώσουν μόνες τους το βαρύ κόστος της ασφάλειας των συστημάτων τους. Οι πολίτες από την άλλη θα νιώθουν πιο ασφαλείς με τις συσκευές που χρησιμοποιούν και θα μπορέσουν να ορίσουν το επίπεδο της ασφάλειας που επιθυμούν.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity-act-2018-dec-11_en

Διαβάστε το πλήρες νομοσχέδιο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_en.htm