Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε κανονισμό για την ENISA

Η ENISA (European Network and Information Security Agency) είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με θέματα κυβερνοασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή ενισχύει την εξουσία της για καλύτερη στήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ σε ζητήματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια από απειλές και επιθέσεις. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μένει μόνο να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, δίνει σημαντικές ευκαιρίες για την βιομηχανία της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και ενισχύει την δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT).

Επισημάνσεις

Η ENISA θα:

  • Θα διαθέτει περισσότερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους
  • Θα αυξήσει την υποστήριξη της στα κράτη-μέλη
  • Θα διαθέτει εργασίες που θα αφορούν την αγορά
  • Θα βοηθήσει τα όργανα και τα μέλη της ΕΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών κυβερνοασφάλειας

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-leaders-agree-on-ground-breaking-regulation-for-cybersecurity-agency-enisa