Μέσω της υπηρεσίας “Gmail”, η Google ανιχνεύει τις καταχωρημένες ηλεκτρονικές αγορές των χρηστών της. Αναλυτικότερα, η υπηρεσία “Gmail” σαρώνει τα e-mail και ανιχνεύει τυχόν αποδείξεις από αγορές, τις οποίες και αποθηκεύει. Τα συλλεχθέντα δεδομένα μπορούν να προβληθούν στον ιστότοπο https://myaccount.google.com/. Ο μοναδικός τρόπος να αφαιρεθούν οι αγορές αυτές από το ιστορικό του λογαριασμού είναι διαμέσου της χειροκίνητης διαγραφής των e-mail που περιλαμβάνουν τις αποδείξεις των αγορών. Ωστόσο, ακόμη και τότε δεν παρουσιάζεται επιλογή μη καταγραφής μελλοντικών αγορών, καθώς δεν υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης της λειτουργίας εντοπισμού των αγορών. Σύμφωνα με την Google, τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα μονάχα από τον χρήστη του λογαριασμού. Κατά συνέπεια, μοναδική αντιμετώπιση συνιστά η αποθήκευση των δεδομένων αγοράς εκτός της υπηρεσίας “Gmail” και η μετέπειτα διαγραφή των e-mail.

 

Πηγή: https://www.ghacks.net/2019/05/18/gmail-tracks-all-your-purchases-and-it-is-difficult-to-delete-them-and-impossible-to-stop/

Επιμέλεια: Φώτης Λαχανάς