Λίγα χρόνια πίσω, τα μέσα για τη διεξαγωγή μιας επίθεσης κατά ενός δικτύου, προϋπέθετε εξειδικευμένες γνώσεις επιστημόνων και μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στις σημερινές εποχές, τα μέσα αυτά μπορούν να «κατέβουν» εύκολα, μειώνοντας τα εμπόδια πρόσβασης των εγκληματιών.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία στο διαδίκτυο, στα οποία η πρόσβαση είναι αδύνατη για το κοινό. Το “Deep web” είναι το δίκτυο το οποίο υπάρχει σε μέρη που δεν μπορεί να το αναζητήσει κανένας με συμβατικές μηχανές αναζήτησης. Το “Dark web” είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί πρωτόκολλα ιδιοκτησίας ή χρειάζεται ειδικό λογισμικό για να εισέλθει κανένας (πχ TOR, freenet).

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τους διάσημους για να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν τους χρήστες και να πατήσουν σε link που τους αποστέλνονται, τα οποία οδηγούν σε ιστοσελίδες με κακόβουλο λογισμικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κακόβουλα λογισμικά μπορούν να μολύνουν μια συσκευή χωρίς να χρειαστεί να το «κατεβάσουν» άθελα τους, ενώ οι εγκληματίες μπορούν απλώς να αγοράσουν κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας μια απλή μηχανή αναζήτησης.

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διεξαχθούν μέσα από μια διάσημη ιστοσελίδα.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά