Η δεοντολογία των δεδομένων σχετίζεται με την υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στο να βρίσκονται βιώσιμες λύσεις που θα ευνοούν τα άτομα και την κοινωνία, υπακούοντας σε κανόνες και αξίες. Η διαχείριση των δεδομένων θα πρέπει να διακατέχεται από ειλικρίνεια και πραγματική διαφάνεια έτσι ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να έχουν πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων και των σταδίων της επεξεργασίας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα βήμα παραπέρα από τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές αρχές της δεοντολογίας των δεδομένων είναι:

  1. Ο άνθρωπος στο κέντρο: τα συμφέροντα των ατόμων υπερισχύουν τα συμφέροντα των εταιρειών και των διαφημίσεων. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μέρος μια αλυσίδας επεξεργασίας, αλλά έχει συναίσθημα, αυτονομία, είναι μη προβλέψιμος και δημιουργικός.
  2. Έλεγχος των δεδομένων των υποκειμένων: τα υποκείμενα οφείλουν να έχουν τον πρωταρχικό έλεγχο των δεδομένων τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η επεξεργασία ή τον τρόπο επεξεργασίας.
  3. Διαφάνεια: οι διαδικασίες επεξεργασίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και κατανοητές από τα υποκείμενα, διότι αυτό θα συμβάλει στο να γνωστοποιούνται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, καθώς επίσης και οι συνέπειες σε κοινωνικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
  4. Υπευθυνότητα: η χρήση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε έναν οργανισμό θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο διαρκή και σχολαστικό τρόπο, ώστε να μειώνει τον πιθανό κίνδυνο για το υποκείμενο.
  5. Ισότητα: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή ατόμων που είναι ευάλωτα στη συγκρότηση ενός συγκεκριμένου προφίλ (profiling), όπου θα μπορούσε να πλήξει την αυτονομία τους και θα τους εξέθετε σε προκατειλημμένες συμπεριφορές.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: dataethnics.eu