Ο πυρήνας της έκθεσης των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι η ιδιωτικότητα και επομένως από αυτή ξεκινούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν για τη διαχείριση της δεοντολογίας των προσωπικών δεδομένων. Η πρακτική των υπεύθυνων που διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα δημιουργεί ερωτήματα καθώς τα «μεγάλα δεδομένα» είναι προϊόν του ‘Πρώτου κόσμου’. Σε αυτή την περίπτωση η ερώτηση είναι: είναι δίκαιο το ότι το μέλλον έχει έρθει αλλά όχι για όλους; Σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη του ίδιου του συστήματος εμποδίζουν να επωφεληθούν ορισμένα υποκείμενα.

Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία είναι το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει εισβάλει στις ζωές μας. Αν και είναι ωφέλιμη για την κοινωνία, διαθέτει ένα κρυφό κόστος. Όταν κατασκευάζουμε ένα αλγόριθμο, γινόμαστε γονείς, επομένως θα πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο που εκπαιδεύουμε το πρόγραμμα, καθώς η ποιότητα του δημιουργού περνάει στην ποιότητα των προγραμμάτων.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.cpomagazine.com/data-privacy/ethics-at-the-core-of-a-data-driven-world/