Δημόσια διαβούλευση για την Ψηφιακή Δεοντολογία

Στις 15 Ιουνίου 2018, ο Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ψηφιακή δεοντολογία. Η διαβούλευση αποτελεί ουσιώδες μέρος της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας για τη δεοντολογία του ΕΕΠΔ και περιλαμβάνει  μια σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην διερεύνηση των συνεπειών των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία και στις συνέπειές τους για την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

 

Η διαβούλευση απέδειξε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη   στηρίζουν την ψηφιακή δεοντολογία. Ο μεγάλος αριθμός των καταχωρήσεων καταδεικνύει το διαδεδομένο ενδιαφέρον για τη συζήτηση, ενώ η ποικιλία των συμμετεχόντων, όπως  διευθύνοντες σύμβουλοι ή  ερευνητές, μουσικοί και άλλα άτομα, αποδεικνύει ότι η ψηφιακή δεοντολογία επηρεάζει όλους και σε πολλές πτυχές της ζωής.

 

Τι σημαίνει το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σε μια εποχή  παρακολούθησης, μέτρησης και σκιαγράφησης; Τι σημαίνει Προστασία Δεδομένων στην εποχή της μεγάλης επεξεργασίας Δεδομένων και των φαινομενικών και πραγματικών ευκαιριών της; Πώς μπορεί να εφαρμοστούν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αυτονομία; Και πώς μπορούν τα οφέλη που επέφεραν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να μοιραστούν ισότιμα μεταξύ όλων;

 

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που εντόπισαν οι ερωτηθέντες στη διαβούλευση, δείχνοντας την επείγουσα ανάγκη να επανεξεταστεί ο ρόλος των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή.

Αυτή η διαβούλευση, και η πρωτοβουλία δεοντολογίας του ΕΕΠΔ γενικότερα, βασίζεται στην κατανόηση της ηθικής διαβούλευσης ως τη διαδικασία της κοινωνικής αυτο-αντανάκλασης πάνω στην οποία τα μέλη της κοινωνίας καθιερώνουν αξίες και κανόνες και θεσπίζουν νομικά συστήματα. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι ηθικές έννοιες του καλού και του κακού πρέπει να συζητηθούν και να καθοριστούν, και να αναζητηθούν συνεχώς και να επαναπροσδιοριστούν με τη βοήθεια δημοκρατικών διαβουλεύσεων.

 

Επιμέλεια: Eύη Nτούσια

Αρχική πηγή: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-09-25_edps_publicconsultationdigitalethicssummary_en.pdf