Οι ειδικοί ευελπιστούν ότι όσο η τεχνολογία έχει εισέλθει στη ζωή μας σε έναν σημαντικό βαθμό, τόσο θα πρέπει να αυξάνεται και η ηθική που οφείλει να την διακατέχει, έτσι ώστε κάθε καινοτομία και πρόοδος να αφορά τον άνθρωπο.

  1. Ψηφιακή αλληλεπίδραση: είναι ένας τομέας που μελετάει το πως ο τρόπος που χειρίζεται κάποιος σήμερα την τεχνολογία συνδέεται με την ανάπτυξη κατάθλιψης, αυτοκτονικών τάσεων, Αλτσχάιμερ κτλ. Ωστόσο εδώ υπεισέρχεται το φαινόμενο της προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
  2. Ζητήματα ασφάλειας στην βιοτεχνολογία: καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται και υπάρχει πρόοδος, έτσι θα πρέπει να ενισχύονται κανονισμοί, οι ικανότητες και η παρακολούθηση των εξοπλισμών.
  3. Αρκτικός Κύκλος: το λιώσιμο των πάγων αναπόφευκτα επιφέρει μεγάλα κέρδη στις επιχειρήσεις καθώς νέοι εμπορικοί δρόμοι δημιουργούνται για τις μεταφορές. Ωστόσο η χρήση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτούς τους τομείς μπορεί είτε να βελτιώσει την κατάσταση (με την ανάπτυξη εξελιγμένων κατασκευών) ή να την υποβαθμίσει (με το να ασκηθεί το δίκαιο του ισχυρού)
  4. Αναγνώριση προσώπου: αποτελεί μια πρόκληση, καθώς είναι ξεκάθαρη η σύνδεση που έχουν οι εταιρείες με τις κυβερνήσεις στην εξουσία. Οι πρώτες θα πρέπει να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα κέρδη τους και στις πιέσεις που ασκούνται από ακτιβιστές που μάχονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  5. Υπευθυνότητα στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: θα πρέπει να εκτιμηθούν τα προτερήματα και οι περιορισμοί της εργασίας σύμφωνα με την ΤΝ
  6. Περισσότερος ιδεαλισμός: ότι οι επιστήμονες θα αναπτύσσουν τεχνολογίες για να βελτιώσουν και όχι να υποβαθμίσουν τη ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.forbes.com/sites/jessicabaron/2018/12/30/experts-reveal-their-tech-ethics-wishes-for-the-new-year/amp/