Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν νέο τομέα ο οποίος έχει εισέλθει στις ζωές μας τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι αλγόριθμοι έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την ποιότητα των προϊόντων αλλά συγχρόνως αποτελούν πρόκληση καθώς η έλλειψη γνώσεων για την ακριβή λειτουργία τους, ενέχει ορισμένους σοβαρούς κινδύνους που ποικίλλουν, από την ισότητα μεταξύ των υποκειμένων μέχρι την κατάχρηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά εργασίας.

Επομένως είναι κατανοητό ότι όσοι ασχολούνται με τον τομέα αυτόν, οφείλουν να λάβουν υπόψη την ηθική διάσταση του ζητήματος. Για αυτόν τον λόγο συγκροτήθηκαν ορισμένες προτάσεις για να ενισχυθεί η υπευθυνότητα της χρήσης των αλγορίθμων:

  • Διαφάνεια από την κατασκευή: θα πρέπει να υπάρξουν αρχές για τον τρόπο που τοποθετούνται τα δεδομένα στους αλγορίθμους και για τη χρήση τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη.
  • Επένδυση στην έρευνα για κατανοητό αλγόριθμο: είναι επιτακτική ανάγκη καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της εισαγωγής των δεδομένων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων χαρακτηρίζεται ως «μαύρο κουτί».
  • Ενσωμάτωση αξιολόγησης της τεχνολογίας στην έρευνα: με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ενημέρωση πάνω στις συνέπειες που έχουν οι αλγόριθμοι και συγχρόνως ευκινησία στους νομοθέτες.
  • Αύξηση κοινωνικής ενημέρωσης: εν ανάγκη, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν προγράμματα εκμάθησης και εκπαίδευσης πάνω στους αλγόριθμους.
  • Δημιουργία ηθικών νομοθετημάτων για ευθύνη: με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι χρήστες.
  • Ανάπτυξη ηθικού κώδικα εντός της ΕΕ: για να υπάρξει διάχυση των αξιών πάνω στις οποίες δομήθηκε η ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση όλων των ηθικών κανόνων.
  • Πειραματισμός
  • Απαγόρευση φονικών αυτόνομων όπλων.

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: http://bruegel.org/2018/12/ethics-and-artificial-intelligence/