Η τηλεργασία αφορά σε έναν νέο και σύγχρονο τρόπο οργάνωσης της εργασίας από την άνεση του χώρου μας. Με άλλα λόγια περνάμε από ένα περιβάλλον ελέγχου, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για τη διεκπεραίωση των εργασιών. Οι απολαβές, οι ώρες και οι συμβάσεις μένουν αμετάβλητες και θα μπορέσει να φέρει επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση.

Αρχικά, πέρα από τη προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η τηλεργασία εμφανίζει βραχυχρόνια και μακροχρόνια οφέλη. Δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να βοηθήσει την δημιουργία θέσεων εργασίας για ευαίσθητες ομάδες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις (π.χ νέες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες). Η δυναμική αυτή εξασφαλίζει την εξισορρόπηση της επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων, δίνοντάς τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Ωστόσο παρά το ότι πρόκειται για κάτι αναγκαίο στις μέρες μας, δεν είναι όλοι οι οργανισμοί προετοιμασμένοι και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων για τους τρόπους που θα μπορέσουν να προστατεύσουν τα δίκτυά τους.

  • Αυστηρός περιορισμός στους υπολογιστές οι οποίοι συνδέονται στα εταιρικά δίκτυα
  • Έλεγχος πρόσβασης σε απαγορευμένες βάσει πολιτικής της εταιρίας ιστοσελίδες
  • Περιορισμοί στα προγράμματα λογισμικού που μπορούν να εγκαταστήσουν οι εργαζόμενοι στους υπολογιστές τους
  • Περιορισμός στη διακίνηση δεδομένων από εργαζόμενους
  • Περιορισμός πρόσβασης εργαζομένων στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

Πηγές: https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52761/SEV_Thlergasia%20(1B).pdf

https://www.sev.org.gr/newsletter-17-03-20/#.XoGpVXcpY_E.linkedin