Σύμφωνα με την Ανώτατη Εποπτική Αρχή της Ολλανδίας, ορισμένες πολιτικές των cookies σε ιστοσελίδες και εφαρμογές δεν έχουν συμμορφωθεί με τον ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η συγκατάθεση των υποκειμένων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ρητή και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην υπηρεσία που προσφέρεται. Τα υποκείμενα θα πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία των δεδομένων τους και να αφήνεται στην ευχέρεια τους να επιλέξουν εάν επιθυμούν τη συλλογή των δεδομένων τους. Τα λεγόμενα «tracking cookies» εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία αφού δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία των ιστοσελίδων και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Παρατηρήθηκε ότι σε πολλές ιστοσελίδες, τα cookies ανάγκαζαν τους χρήστες να αποδεχτούν την λογική των cookies για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα, κάτι το οποίο δεν συνεπάγεται στην ελεύθερη συγκατάθεση των υποκειμένων. Η Ανώτατη Αρχή της Ολλανδίας ενημέρωσε για την παραβίαση του κανονισμού και δήλωσε ότι θα επανέλθει για να επιβλέπει εάν άλλαξε η πολιτική των cookies

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cookie-walls-do-not-comply-with-the-gdpr-according-to-dutch-watchdog/