Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας τους στο σύγχρονο περιβάλλον και εξοπλίζει κάθε Ευρωπαίο πολίτη με σειρά δικαιωμάτων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που ανακαλύψετε ότι είναι λάθος ή ανακριβή.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 🇪🇺 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://europa.eu/dataprotection/el