Στο άρθρο αναφέρεται ότι η ανωνυμοποίηση εξασφαλίζει ότι σε ένα περιστατικό διαρροής, μπορεί και να μην υπάρχει παραβίαση του ΓΚΠΔ, αφού εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν ταυτίζονται με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική πράξη 26 του ΓΚΠΔ, η ανωνυμοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι μη αναστρέψιμη, αντίθετα με την ψευδωνυμοποίηση που με τη χρήση κωδικοποίησης μπορεί να γίνει επιστροφή στα πραγματικά δεδομένα.

Πως γίνεται η ανωνυμοποίηση;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανωνυμοποίηση καθαυτή είναι ένας τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΓΚΠΔ. Υπάρχουν δύο είδη ανωνυμοποίησης: η τυχαία και η γενικευμένη. Στην πρώτη περίπτωση ο σκοπός είναι η αλλαγή των δεδομένων έτσι ώστε να μην βρεθεί ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δεδομένων και των υποκειμένων. Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει μια τροποποίηση στις λεπτομέρειες των δεδομένων, π.χ. όπου υπάρχει ακριβής ηλικία, μπορούμε να βάλουμε ένα εύρος 18-25.

Ο σκοπός της ανωνυμοποίησης να μην ταυτοποιηθούν τα υποκείμενα με τα δεδομένα. Ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προφυλαχθεί. Αλλά δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βήματα για την επιτυχία, αφού θα χρειαστούν οι υπεύθυνοι να βρουν οι ίδιοι τους τρόπους που θα μπορούσε ο εγκληματίας να ανακτήσει τις προσωπικές πληροφορίες.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: http://www.cms-lawnow.com/?sc_itemid=%7B389976CF-F0A7-48BF-9231-3F9278C51C8C%7D&sc_lang=en&sc_pd_view=1&ec_eq=7xrw7xG1QHhSUAL6eAocMfQtfhc1%2b7%2b5h0IdQwSQmc0XEpRByqsiw7SIlVFR34po3AmylHKWI1N%2byUuaJF53V2hGgXs5hNaCLouIipYtCuferQNwy7rcC0RfO%2bq68sM4xr5nglYG5sCLpn7BZtRQipMvp%2bKSF6epDMjd6uzNlpYCI0N9hfgOc9fz%2bX1e1hc9