Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 του ΓΚΠΔ) (DPIA)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, υπάρχει υποχρέωση για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κατάρτισε σχέδιο καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται σε αυτή την απαίτηση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε τον κατάλογο της Αρχής  με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται  στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ εδώ: ARTICLE 35 (4) DPIA LIST (GR)

Διαβάστε εδώ το Πλαίσιο απαραίτητων τυπικών κριτηρίων πληρότητας της μελέτης εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ): ESSENTIAL_STANDARD_CRITERIA_DPIA