Η έκθεση αυτή αναλύει την επιρροή που έχει ο ΓΚΠΔ σε 10 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς επίσης και την διεθνή επιρροή που έχει σε Ελβετία και Ιαπωνία. Όπως διαφαίνεται, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση όσον αφορά την προβολή του μοντέλου αυτού και της κατανόησης του, και αυτό σημαίνει ότι το κάθε Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσαρμόσει τον κανονισμό στην κάθε μία εθνική πραγματικότητα για να μπορέσει να υπάρξει ομοιομορφία ως προς την εφαρμογή του.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2019/02/national-adaptations-of-the-gdpr-final-version-27-february-1.pdf