Ευρωκοινοβούλιο για τη τεχνολογία blockchain: μια μελλοντική εμπορική πολιτική

Στις 15 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Κοινωνικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων πρότεινε στην Επιτροπή για το Διεθνές Εμπόριο (ΙΝΤΑ) την εφαρμογή πολιτικών όσον αφορά τη τεχνολογία blockchain για μια μελλοντική εμπορική πολιτική και πως αυτή μπορεί να είναι συμβατή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, με 35 ψήφους υπέρ και 3 κατά.

Καλούνται όλες οι αρχές που συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτογενούς δικαίου να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές και ομάδες έρευνας έτσι ώστε η τεχνολογία blockchain να μην θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, τα οποία μπορούν να πέσουν θύματα οικονομικού εγκλήματος. Η βασική παράμετρος είναι η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε πολλές περιπτώσεις των blockchains, καθώς επίσης και το δικαίωμα διαγραφή των προσωπικών δεδομένων κατά βούληση του υποκειμένου, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Διαβάστε την νομοθεσία αναλυτικότερα: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-626.922+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN