Εν πρώτοις θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο αυτές νομοθεσίες, λειτουργούν από κοινού και αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς καλύπτουν τα κενά που πιθανόν δημιουργούνται από την εφαρμογή των δύο τους. Ο ΓΚΠΔ ευθυγραμμίζει όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προσωπικά δεδομένα όλων των Ευρωπαίων πολιτών προστατεύονται από τον Κανονισμό αυτό, καθώς επίσης εισάγει και ενισχύει την έννοια της συγκατάθεσης και του δικαιώματος λήθης. Από την άλλη, ο κανονισμός e-Privacy καλύπτει το φάσμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενισχύει την έννοια της εμπιστευτικότητας και ενισχύει τον ΓΚΠΔ σε τομείς όπως το μάρκετινγκ και τα cookies.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://www.foxitsoftware.com/blog/difference-between-gdpr-and-eprivacy-regulation/