Η έκθεση της EBU για τα ηχητικά πολυμέσα στα smartphones

Οι συσκευές που ενεργοποιούνται με ηχητικά μηνύματα έχουν εισέλθει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο αποτελεί συγχρόνως πρόκληση και ευκαιρία στον τομέα των μέσων. Ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργούσαν πάντοτε με την οπτική επαφή, πλέον η ηχητική επιλογή περιορίζει τις δυνατότητες των μέσων. Τέτοιες συσκευές είναι χρήσιμες όταν δεν είναι δυνατή η προσβασιμότητα των χρηστών στις συσκευές, όπως κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ο κίνδυνος που εντοπίζεται σε αυτή τη περίπτωση είναι η πιθανότητα να αντικατασταθεί εντελώς ο θεσμός του ραδιοφώνου. Μια τέτοια έκρηξη των μέσων που χρησιμοποιούνται, αναγκάζει τις ραδιοφωνίες να βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων αυτών και να βρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους να αιχμαλωτίσουν το κοινό τους.

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε την έκθεση: https://www.ebu.ch/publications/vox-report