Η Επίτροπος Věra Jourová και ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Willbur Ross για την «Ασπίδα Ασφάλειας» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Υπογραμμίζεται ότι σχεδόν 4.000 εταιρίες έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία του Privacy Shield (Ασπίδα Ασφάλειας). Τα δύο μέρη δηλώνουν τη σημαντικότητα όσον αφορά την διατλαντική προστασία δεδομένων και το εμπόριο. Σημειώθηκε ότι από την τελευταία αναθεώρηση εγκρίθηκε σε 3 νέα μέλη στο ανεξάρτητο PCLOB (Συμβούλιο Εποπτείας της Προστασίας και των Δημόσιων Ελευθεριών) να επαναφέρουν έναν πρόεδρο και μια απαρτία. Συζητήθηκε επίσης η σημαντικότητα του Μηχανισμού του Διαμεσολαβητή Προστασίας και η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να διορίσει έναν διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Εξωτερικών (State Department) των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία και όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική οικονομία. Υπογραμμίζεται σαφώς ότι όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχουν ορίσει τα δύο μέρη.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6157_en.htm