Στις 10 Ιουλίου 2018 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε την τελευταία πρόταση έκδοσης του σχεδίου κανονισμού  για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία μεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν βασίζονται στη συγκατάθεση του τελικού χρήστη, αλλά με διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.
Το άρθρο 10, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης του προγράμματος περιήγησης για τη συγκατάθεση των cookie, διαγράφεται.Επίσης, στο άρθρο 8 διευκρινίζεται η προϋπόθεση ότι η πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ιστότοπου μπορεί   να εξαρτάται από τη συγκατάθεση για την αποθήκευση ενός cookie ή παρόμοιου αναγνωριστικού.

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Πηγή: https://www.gamingtechlaw.com/2018/07/lawbytes-eprivacy-regulation-latest-version-blockchain.html