Ο Γενικός Εισαγγελέας Δικαστηρίου ΕΕ για διαχειριστές Ιστοσελίδων

Ο Γενικός Εισαγγελέας πρότεινε να βγει απόφαση, σύμφωνα με την οδηγία για την Προστασία Δεδομένων, οτι ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας η οποία έχει  ενσωματώσει  σε αυτήν πρόσθετο (plug-in) τρίτου  , (μέσα από το οποίο γίνεται  συλλογή και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών), θα πρέπει να θεωρείται από κοινού υπεύθυνος της επεξεργασίας, μαζί με αυτόν τον τρίτο.

Η ευθύνη αυτή πρέπει να περιορίζεται στις εργασίες εκείνες για τις οποίες αυτός συναποφασίζει κατά τρόπο ουσιαστικό και σύμφωνο με τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Οι προτάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για το Δικαστήριο, ενώ η απόφαση αναμένεται σύντομα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Αρχική πηγή: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/17